Vrijwilliger Ron de Schouwer

Vragen uit het veld


In deze nieuwe rubriek stelt een vrijwilliger zijn of haar vragen over Nieuw Rood aan Gert Jan Bosland, projectcoördinator Nieuw Rood.

Ron: ‘Ik heb het gevoel dat de vrijwilligers niet goed geïnformeerd worden over Nieuw Rood en dat dit leidt tot verschillende versies van waarheden.’

Er zitten een hoop vrijwilligers niet lekker in hun vel. Ik maak me er zorgen over dat er een uitstroom ontstaat van vrijwilligers.
Dat is absoluut ook een zorg aan onze kant. We hebben jou en alle vrijwilligers hard nodig, we kunnen en willen als organisatie niet zonder jullie. We kunnen in een aantal zaken tegemoet komen en zullen dat ook doen waar dat mogelijk is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de communicatie en in de wijze waarop de paraatheid op de posten lokaal georganiseerd wordt. Waar we niet in tegemoet kunnen komen zijn de veranderingen in de uitvoering die doorgevoerd gaan worden om de organisatie efficiënter te maken en de resultaten beter. Dat betreft dan bijvoorbeeld de inzet van TS2 en TS4.

Ik heb het gevoel dat de vrijwilligers niet goed geïnformeerd worden over Nieuw Rood en dat dit leidt tot verschillende versies van waarheden.
In het begin van Nieuw Rood hebben we de communicatie inderdaad eenzijdig en massief gedaan. Ik wil dat graag in overleg met de vrijwilligers anders insteken, meer via het middenkader. Eind november zijn er twee bijeenkomsten die ook voor               vrijwilligers zijn. Vlak daarna volgt een bijeenkomst gericht op het middenkader. We willen de informatie voor de vrijwilligers veel meer op maat gaan communiceren.

Gert Jan Bosland: ‘We hebben jou en alle vrijwilligers hard nodig, we kunnen en willen als organisatie niet zonder jullie.’

Ik zie dat de ene post groeit en de andere krimpt, dat geeft onzekerheid.
Er is nu een regionale organisatie. Je kan uiteindelijk met minder mensen en minder voertuigen het werk doen en dat vindt het bestuur ook heel belangrijk. Maar je hebt gelijk, dat geeft verschillen: niet op alle posten komt een TS2, terwijl er wel in alle gemeenten voertuigen zijn uitgenomen.
Wat hetzelfde blijft is dat  we vanuit alle posten de repressieve werkzaamheden blijven uitvoeren. Maar dat kan betekenen dat een vrijwilliger die graag op een TS2 wil meedraaien, dan moet inschrijven op diensten bij een buurgemeente.
De lokale binding blijft van belang, niet alleen voor een snelle vrije instroom, maar ook bij bijvoorbeeld het uitvoeren van preventie werkzaamheden in de eigen gemeente.

Waarom wordt er niet met verschillende systemen naast elkaar gewerkt? Dus bij een aantal posten overdag met een TS2 & TS4 en ’s avonds en in het weekend met een TS6?
De brandveiligheid in de regio staat absoluut voorop en in het verleden werden de aanrijtijden niet gehaald. Niet alleen overdag, ook in de avonden, nachten en weekenden. Het is ontzettend belangrijk dat we op tijd ter plaatse zijn. Door met de TS2 / TS4 combinatie te werken wordt er gezorgd dat we de aanrijdtijden halen en dat we eerder kunnen starten met de werkzaamheden bij het incident.